บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเคมีภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด


185 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

185 ซอยเสรีไทย 81/2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001541
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิสตาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*