บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด"

บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจรับจัดกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ และงานประชาสัมพันธ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด


765/2 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

765/2 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001550
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เย่ โปรดักชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*