บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด"

บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด


10/834 ซอยนวมินทร์ 93 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/834 ซอยนวมินทร์ 93 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558001592
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอล คอนคอร์ด เทคโนโลยี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*