บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด"

บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การควบคุมแมลงและศัตรูพืชซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตร การรมยาเพื่อควบคุมกำจัดศัตรูพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด


46 ซอยหทัยราษฎร์ 15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด ตั้งอยู่ที่

46 ซอยหทัยราษฎร์ 15 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด

ได้แก่ 0105558001606
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอพีเอ็ม อโกร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*