บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด


245 ซอยบางแค 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

245 ซอยบางแค 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558001622
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ควอลิตี้ ออดิทติ้ง กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*