บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด"

บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบตัวแทน ผลิต สร้างสรรค์ งานโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด


171/452 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

171/452 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001649
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แบล็คมิลค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*