บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด"

บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปลีกส่ง เครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด


1/76 หมู่บ้านณ นครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/76 หมู่บ้านณ นครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001665
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินฟินิท ไลนส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*