บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด"

บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟองน้ำทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด


26 ซอยแสมดำ 21 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด ตั้งอยู่ที่

26 ซอยแสมดำ 21 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด

ได้แก่ 0105558001681
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอ็นเอ็น เอเซีย โฟม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*