บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด"

บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด


729/71 หมู่บ้านงามเจริญ 4 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด ตั้งอยู่ที่

729/71 หมู่บ้านงามเจริญ 4 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด

ได้แก่ 0105558001754
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมเดิร์นโกรท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*