บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด"

บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยา อาหาร และอาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด


44/221 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/221 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 87 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพโบ คิวไลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*