บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด"

บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า-ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก สินค้าอุปโภค-บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด


351 วี.ไอ.พี.อพาร์ทเม้น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 109 ซอยโลหิตสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด ตั้งอยู่ที่

351 วี.ไอ.พี.อพาร์ทเม้น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 109 ซอยโลหิตสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด

ได้แก่ 0105558001801
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟรชมาร์ท (ไทย 1982) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*