บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด"

บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำทัวร์ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำทัวร์ทุกชนิดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด


270/8-9 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด ตั้งอยู่ที่

270/8-9 ซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด

ได้แก่ 0105558001835
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บาฟัง ท่องเที่ยว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*