บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นายหน้า ซื้อ-ขาย รถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด


76 ซอยโชคชัย 4 ซอย 56 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

76 ซอยโชคชัย 4 ซอย 56 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0105558001843
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*