บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการออกแบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 17 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

952 อาคารรามาแลนด์ ชั้น 17 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558001851
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โตโย แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*