บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด"

บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อมา-ขายไป ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ทุกชนิด ทั้งในและส่งออกต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด


100/231 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/231 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558001860
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอพีศิริชิน เอ็กซปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*