บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 30,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด


3 ซอยพระรามเก้า 53(วิเศษสุข5) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยพระรามเก้า 53(วิเศษสุข5) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0105558001916
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอ-สเตย์ เรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*