บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด"

บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิคแก่สิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนให้บริการตามวัตถุประสงค์ข้อ 44

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด


428/4 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด ตั้งอยู่ที่

428/4 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด

ได้แก่ 0105558001924
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที เอส เอช ที่ปรึกษา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*