บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด"

บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัย เช่นบ้านพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโด เป็นต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด


9 ซอยวัฒนโยธิน ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ซอยวัฒนโยธิน ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด

ได้แก่ 0105558001941
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ธารา เพลส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*