บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด"

บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย นวดน้ำมัน นวดอโรมา และนวดเพื่อสุขภาพทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด


496,498,500,502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้นที่ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด ตั้งอยู่ที่

496,498,500,502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้นที่ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด

ได้แก่ 0105558001959
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านสบาย มาสสาจ แอนด์ สปา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*