บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด


97/212 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/212 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558001967
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ไชน่า คัลเจอรัล ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*