บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด"

บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด


64 ซอยนาคนิวาส 24 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

64 ซอยนาคนิวาส 24 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558001975
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*