บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด"

บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก ผลิต ขายส่ง วัตถุดิบ สี กลิ่น รส สารเคมี สารปรุงแต่งอาหาร อาหารเสริม น้ำและผง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด


95/45 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด ตั้งอยู่ที่

95/45 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด

ได้แก่ 0105558001991
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินโนเวชั่น มิก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*