บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 884,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


67 ซอยปากน้ำกระโจมทอง 39 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

67 ซอยปากน้ำกระโจมทอง 39 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558002009
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*