บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด"

บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารทะเล อาหารสด อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภคอื่นๆทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด


165/5 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แยก 5 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

165/5 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แยก 5 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0105558002041
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คานาเป้ ฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*