บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด"

บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าหมึกพิมพ์ สี และ กระดาษทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด


14,16,18 ซอยเอกชัย 65 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

14,16,18 ซอยเอกชัย 65 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด

ได้แก่ 0105558002068
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน อิ๊งค์ ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*