บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้บริการงานติดตั้ง อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด


104/104 หมู่บ้านไอดีไซน์ รามอินทรา ซอย14 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

104/104 หมู่บ้านไอดีไซน์ รามอินทรา ซอย14 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558002084
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส โกลบอล เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*