บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด"

บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดพิมพ์ จำหน่าย เผยแพร่หนังสือ นิตยสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด


193/25 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

193/25 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด

ได้แก่ 0105558002092
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บียอนด์ ฟรอนเทียร์ มัลติมีเดีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*