บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด"

บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์พฤกษาบำบัด ผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัด และชีววัตถุ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด


1155/185 อาคารเซ็นทริค รัชดา-สุทธิสาร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1155/185 อาคารเซ็นทริค รัชดา-สุทธิสาร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด

ได้แก่ 0105558002114
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรีเมี่ยมเวชภัณฑ์ 4453 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*