บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด"

บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด


254/5 ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

254/5 ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558002149
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไวส์ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*