บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด"

บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างจัดสร้างและกำกับภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง รวมทั้งการรับจ้างถ่ายทำวีดิโอ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด


61 ซอยประชาชื่น 12 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด ตั้งอยู่ที่

61 ซอยประชาชื่น 12 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด

ได้แก่ 0105558002157
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ป๊อปคอร์น ช็อป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*