บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด"

บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับบริการตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด


19 ซอยบรมราชชนนี 63 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

19 ซอยบรมราชชนนี 63 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558002165
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิลปการบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*