บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ และรับดำเนินการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด


23 ซอยสุขสวัสดิ์ 40 แยก 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

23 ซอยสุขสวัสดิ์ 40 แยก 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558002203
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นีช เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*