บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นผู้ประมูลงานประสานงานรับเป็นที่ปรึกษางานระบบการเงินโครงสร้างวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


12/11 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/11 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558002246
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตะวัน เมเนจเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*