บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด"

บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า สินค้าเกี่ยวกับการออกกำลังกาย อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด


58/5 หมู่ที่ 5 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/5 หมู่ที่ 5 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด

ได้แก่ 0105558002289
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นอร์ท ฟิตเนส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*