บริษัท ฉัตรเครน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฉัตรเครน จำกัด"

บริษัท ฉัตรเครน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฉัตรเครน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฉัตรเครน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ซื้อขาย เครื่องจักรกล และซื้อขาย อะไหล่ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฉัตรเครน จำกัด


1334/114 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 54 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฉัตรเครน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1334/114 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 54 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ฉัตรเครน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฉัตรเครน จำกัด

ได้แก่ 0105558002301
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฉัตรเครน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฉัตรเครน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*