บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด"

บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในร้านคาเฟ่หรือร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด


28 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

28 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อหังการ์พาณิชย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*