บริษัท บลูคอร์ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลูคอร์ป จำกัด"

บริษัท บลูคอร์ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลูคอร์ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลูคอร์ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลูคอร์ป จำกัด


291 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลูคอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

291 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท บลูคอร์ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลูคอร์ป จำกัด

ได้แก่ 0105558002360
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลูคอร์ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลูคอร์ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*