บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด"

บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด


540/10 (ห้องเลขที่ 6) ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด ตั้งอยู่ที่

540/10 (ห้องเลขที่ 6) ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด

ได้แก่ 0105558002386
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีอีอีแอนด์บีอีอี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*