บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย ขายส่ง อาหารเสริม บำรุงร่างกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด


247 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

247 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558002441
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท 168 กลอรี่ กรุ๊ป จำกัด

Leave a Comment


*