บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการให้เช่า การขาย และการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเจ้าของเอง หรือเช่าจากผู้อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


53 ซอยสวนฝรั่ง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

53 ซอยสวนฝรั่ง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558002467
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ-ลิสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*