บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด"

บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด


54 ซอยลาดพร้าววังหิน 20 แยก 2 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

54 ซอยลาดพร้าววังหิน 20 แยก 2 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558002475
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีมั่งคั่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*