บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด"

บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาดดิจิตอล(Digital Marketing) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด


141/12 อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 12บี ยูนิต 1203 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

141/12 อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 12บี ยูนิต 1203 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002483
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีลิท ไดเมนชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*