บริษัท โปร พี คาส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปร พี คาส จำกัด"

บริษัท โปร พี คาส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปร พี คาส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปร พี คาส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปร พี คาส จำกัด


12/3 หมู่ที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปร พี คาส จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/3 หมู่ที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท โปร พี คาส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปร พี คาส จำกัด

ได้แก่ 0105558002491
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปร พี คาส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปร พี คาส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*