บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด"

บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทางด้านธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเลคทรอนิค ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ออกแบบ พัฒน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด


591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1801 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1801 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด

ได้แก่ 0105558002505
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีคอน ดิจิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*