บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด"

บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด


555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558002530
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แคปปิตอล เอเนอร์จี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*