บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย โอน จำนอง จำนำ ให้เช่า ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


19/130 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/130 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558002556
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอทสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*