บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด"

บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับบริการออกแบบและตกแต่งภายใน จัดงานนิทรรศการออกร้านและติดตั้งระบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด


14/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 57 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

14/3 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 57 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558002564
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮเปอร์แอคทีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*