บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกประเภทรวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ B2 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ B2 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558002572
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บียอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*