บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนรับจ้างขนส่งสินค้าและคนโดยสารทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด


46/14 หมู่บ้านเดอะ เทอเรส พระราม 2 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/14 หมู่บ้านเดอะ เทอเรส พระราม 2 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002581
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคมลอค แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*