บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด"

บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านการท่องเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด


758/67 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

758/67 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0105558002599
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบสเฟรนด์ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*